5. Norton Antivirus

  1. 5. Norton Antivirus

คุณสมบัติเฉพาะต่างๆของโปรแกรม

Norton AntiVirus 2010 จะเร็วและสแกนเนอร์มัลแวร์เบา, Symantec ได้เคยจัดส่ง โปรแกรม Norton AntiVirus สแกนได้เร็วขึ้นและใช้หน่วยความจำน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ป ้องกันไวรัสอื่น ๆ ในตลาด แตกต่างจากโซลูชันฟรีจาก Microsoft, Norton AntiVirus มีระบบตรวจจับการตรวจจับโค้ดอันตรายซ่อนอยู่ในเว็บไซ ต์ก่อนที่จะสามารถหยุดและ Norton AntiVirus s ชีพจรปรับปรุงให้รหัสที่คุณมักจะเสียบเข้ากับตารางคว ามปลอดภัย Symantec ทั่วโลกและคุณจะไม่เกินสองสามนาทีจากการปรับปรุงล่าส ุด การปรับปรุงเทคโนโลยี Norton Safe เว็บบล็อกภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะติดเชื้อ คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูและซื้อออนไลน์ธนาคารมีความ มั่นใจ Plus ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสอื่น ๆ , Norton AntiVirus 2010 ให้ง่ายต่อการเข้าใจและการคุกคามข้อมูลที่จะช่วยคุณห ลีกเลี่ยงภัยคุกคามในอนาคตและให้ PC ของคุณทำงาน

ประโยชน์หลัก
หยุดไวรัสเวิร์มสปายแวร์บอทและจะมีต่อระบบป้องกันภัย คุกคามทุกชนิดที่เป็นอันตราย Norton Insight – มอบเทคโนโลยีปัญญาขับเคลื่อนนวัตกรรมเร็วน้อยสแกนสั้นรวดเร็วปรับปรุงชีพจรทุก 5 ถึง 15 นาทีให้คุ้มครองถึงนาทีสุดท้ายป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีเมลและข้อความโต้ตอบแบบทัน ทีจากการแพร่กระจายความรู้สึกปลอดภัยในขณะที่คุณให้ต ิดต่อ บล็อกเบราว์เซอร์หาประโยชน์และป้องกันเว็บไซต์ที่ติด เชื้อ ที่นี่มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ”Norton AntiVirus”

ขั้นตอนการทำงาน

1. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต แล้วเปิดโปรแกรม Norton AntiVirus ขึ้นมาจะปรากฏดังรูป จากนั้นให้คลิกที่ LiveUpdate หรือหากไม่มีให้ไปคลิกที่ File > LiveUpdate…

2. เมื่อคลิกที่ปุ่ม LiveUpdate แล้วจะปรากฏดังรูป ให้คลิก Next จากนั้นโปรแกรมจะทำการ Download File ที่จำเป็นและทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อโปรแกรมได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏดังรูป ให้คลิกปุ่ม Finish คอยจนโปรแกรมได้ทำงานเสร็จ จากนั้นให้ Restart เครื่องใหม่ 1 ครั้ง เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ Update AntiVirus ในการ Update นี้ควรหมั่นทำทุก ๆ เดือนหรือบ่อยกว่านั้น เพื่อให้โปรแกรมสามารถกำจัด Virus ตัวใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาภายหลังจากการ Update ครั้งนี้แล้ว

วิธีใช้งาน ใช้งานโปรแกรมกำจัดไวรัส Norton AntiVirus 2007

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมจะโชว์จะมีหน้าต่างเตือนให้อัพเดทถ้ายังไม่ต้องการให้คลิก Cancle หลังจากนั้นโปรแกรมจะเริ่มทำการสแกน ดังรูป

และเมื่อสแกนเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างแจ้งผลการสแกน ให้คลิกที่ปุ่ม Attention Required

1.ที่กรอบสี่เหลี่ยมเลือก Excude
2.คลิกที่ Apply เพื่อกำจัดไวรัสออกไป
3.เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Finish

เมนูใช้งานที่สำคัญ

Norton Protection Center

จะมีเมนูย่อยสำหรับใช้งานอยู่ 3 เมนูคือ
1.Basic PC Security -เป็นการแจ้งสถานะการทำงานในส่วนต่างๆของโปรแกรม
2.Connecting to the Internet-เป็นฟังก์ชั่นในการสแกนอีเมล ในระหว่างการใช้งานอินเทอร์เ็น็ต
3.Transaction Security-เป็นการแสดงความคิดเห็น หรือลงทะเบียนสั่งซื้อออนไลน์

Norton AntiVirus จะมีเมนูย่อยสำหรับใช้งานอยู่ 4 เมนูคือ
1.Tasks & Scansเป็นคำสั่งสำหรับการสแกน มีหัวข้อย่อยดังนี้
Run a Scans จะมีหัวข้อให้เลือกคือ
-Run Full System Scan คือ การสแกนข้อมูลทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์
-Run Quick Scan คือ การสแกนเฉพาะไฟล์สำคัญๆเท่านั้น
-Run Custom Scan คือ การสแกนที่สามารถเลือกโฟลเดอร์หรือไฟรว์ได้ Configure a Scan เป็นการตั้งเวลาสำหรับสแกนอัตโนมัติ Manage Qualantined Item เป็นการเข้าไปดูและจัดการไฟล์ที่ถูกกักไว้
2.Setting-เป็นการปรับแต่งการใช้งานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรม
3.Report & Statistics-เป็นการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสที่ได้ทำการสแกนไปแล้ว
4.Support-เป็นส่วนที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในด้านเทคนิคการใช้งาน ยังมีรายละเอียดการใช้งานอีกมากครับ สามารถเข้าไปทดลองใช้ได้ครับ ในที่นี้ขอแนะนำเฉพาะที่สำคัญเท่านั้น

โดย:katatummo

วิธีการต่ออายุโปรแกรมหรือ update

การอัพเดท Norton Antivirus แบบ Manual

โดยปกติ Norton Antivirus จะสามารถอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้ ด้วยโปรแกรม LiveUpdate แต่ถ้าเครื่องไม่สามารถต่ออินเตอร์ได้ เราต้องทำการอัพเดทแบบ Manual โดยดาวน์โหลดตัวอัพเดทจากเวปไซต์ของ Symantec

วิธีการอัพเดท Norton Antivirus แบบ Manual

1. ให้เราไปที่เว็บ Download English Updates ของ Symantec เพื่อทำการดาวน์โหลดตัวอัพเดทไวรัสมาใหม่ โดยเราต้องดาวน์โหลดให้ตรงกับระบบของเรา เช่น symrapidreleasedefsx86.exe จะเป็นดัวอัพเดทโปรแกรมที่อยู่บนระบบ 32 bit (ซึ่งส่วนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นระบบนี้) และให้สังเกตุว่าตัวที่เราจะดาวน์โหลดนั้นใช้ได้กับ Norton AntiVirus เวอร์ชั่นที่เราใช้อยู่ เช่นที่ศรชี้ จะใช้ได้กับเวอร์ชั่น 2005 ถึง 2007 และ ยังใช้กับ Norton 360 เวอร์ชั่น 1.0 ได้ด้วย หรือ ถ้าหากรู้ว่าโปรแกรมที่เราใช้เป็นระบบ 32 bit ก็สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดตัวอัพเดทได้ทันที


2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการดับเบิ้ลคลิก เพื่อทำการรันโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมา
3. คลิกที่ปุ่ม Yes

4. โปรแกรมจะทำการอัพเดทตัว Antivirus
5. เมื่อเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม OK ก็เป็นอันเสร็จ

หมายเหตุ

  1. เครื่องที่ลงโปรแกรม Norton Antivirus เสร็จใหม่ๆ ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องทำการอัพเดทผ่าน LiveUpdate ก่อน
  2. ถ้าเราใช้การอัพเดทแบบ Manual ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา สามารถนำไปอัพเดทเครื่องอื่นได้ด้วย
  3. การอัพเดทแบบนี้ จะไม่มีการตรวจสอบว่าโปรแกรมของเราทำการลงทะเบียนอะไรไว้
  4. ข้อเสียของวิธีนี้ คือ ไฟล์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในค่าย Norton

Credit : http://www.comtrick.com/?gid=Norton&p=NortonAntivirusManualUpdate

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s