12. IS Industry Solutions

Industry Solutions
ฟูจิตซึมี Solutions และการบริการต่างๆทางด้าน IT จากผู้เชี่ยวชาญมากมาย ท่านสามารถเลือกหัวข้อต่างๆที่ตรงกับธุรกิจของท่าตามลิงค์ด้านล่างนี้

——————————————————————————–

ERP
Glovia: Manufacturing Solutions: เต็มประสิทธิภาพโซลูชั่นการผลิต ครอบคลุมถึง แอปพลิเคชั่นทางธุรกิจที่จำเป็น และความสามารถ ทางด้านอีคอมเมิร์ส รวมถึง supply chain อีกทั้ง ยังมีเครื่องมือ สำหรับแสดงรายงานที่ทันสมัย

Production Control System
PRONES สนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงงาน ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโมเดลการผลิตและระบบควบคุมที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นควบคุมต้นทุนการผลิต สามารถใช้ได้กับ อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ
Supply Chain Management
GLOVIA/SCP: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร Supply Chain ในโรงงานช่วยให้การเตรียมแผนการผลิตถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น

Point of Sales
ISS3000: โซลูชั่น เพิ่มพลังร้านค้า เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการ และบริหารร้านค้า ภายใต้ “มาตรฐานเอเชีย”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s