9. HR Human Resource

1. Recruit / Employment ทำหน้าที่วางแผนกำลังคนที่จะรับให้กับ แผนกต่างๆ รวมถึงการรับสมัคร สัมภาษณ์ ต่อรองเงินเดือน ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ หรือแม้กระทั่ง exit interview หากพนักงานลาออก

2. Training: ทำหน้าที่จัดอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ตรงกับ competencies ที่บริษัท หรือ แผนก ต้องการ

3. Compensation and Benefit ดูและเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน เช่นเงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเงินกู้ เงินช่วยเหลือพนักงาน

4. Employee Relation ดูเรื่องสหภาพแรงงาน รวมถึงคอยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง สหภาพ กับ บริษัทฯ รวมถึงดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่พนักงานมีส่วนร่วม เช่น การจัดกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานเป็นต้น, การจัดให้มีการท่องเที่ยวประจำปีให้กับพนักงาน

5. HRIS ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลพนักงาน ฐานข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการประเมินผลงาน พูดๆง่ายๆ ก็คือดูและฐานข้อมูลของพนักงานทั้งหมด คอยจัดการเรือ่งรายงาน ให้กับผู้บริหาร

6. HR Business Partner ปัจจุบันหลายบริษัทได้จัดตั้งแผนกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของ HR ในการติดต่อกับแผนกต่างๆ รวมถึงเป็น strategic partner ในการให้คำปรึกษาผู้บริหารในการวางกำหนดกลยูทธ์องค์กร Business Partner จะเป็น Contact Point ที่ฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ในบริษัทสามารถติดต่อ เพื่อขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ขอ HR เช่น หากต้องการฝึกอบรมพนักงาน Business Partner ก็จะทำให้หน้ารวบรวมความต้องการ แล้วส่งมายังแผนกฝึกอบรม เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s